Училище с лице, училище за личности

Ученически съвет

Ученическият съвет включва по един представител от всяка паралелка от пети до десети клас, допълнен до нечетно число. На заседание се избира ръководство на съвета, като в екипа са включени репортери и фоторепортери, които отразяват всички събитията и инициативи на учениците.

Ученическият съвет утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление, мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическия живот и ученическата общност. Членовете на съвета подпомагат провеждането на общоучилищни изяви, както и сами инициират и реализират такива, работят по проекти с ученици, учители, с училищното ръководство и родителите. Ръководство на ученическия съвет за учебната 2021/2022 г.:

Вероника Кръстева – 12а клас – председател

Николай Вълчанов – 12б клас – заместник-председател

Андреа Маринович – 5е клас – протоколчик

Николай Вълчанов – 12б фотограф

Пресиян Цветков – 9б клас – социални мрежи

Георги Пъстраков – 6з клас – член

Дамян Будинов – 7ж клас – член

Виктория Цветкова – 8а клас – член

Виктория Маринова – 8б клас – член

Кристина Петрова – 9а клас – член

Ясен Младенов – 10а клас – член

Емил Георгиев – 10б клас – член

Мария Павлова – 11а клас – член

Явор Георгиев – 11б клас – член

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах