Училище с лице, училище за личности

Ученически съвет

Ученическият съвет включва по един представител от всяка паралелка от пети до десети клас, допълнен до нечетно число. На заседание се избира ръководство на съвета, като в екипа са включени репортери и фоторепортери, които отразяват всички събитията и инициативи на учениците.

Ученическият съвет утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление, мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическия живот и ученическата общност. Членовете на съвета подпомагат провеждането на общоучилищни изяви, както и сами инициират и реализират такива, работят по проекти с ученици, учители, с училищното ръководство и родителите. Ръководство на ученическия съвет за учебната 2019/2020 г.:

Вероника Кръстева – 11а клас – председател

Николай Вълчанов – 11б клас – заместник-председател

Ана Сотирова – 8а клас – протоколчик

Магдалена Месечкова – 5е клас – репортер

Мария Павлова – 10а клас – репортер

Антонио Ненов – 8б клас – фоторепортер

Дамян Будинов – 6ж клас – фоторепортер

Микаела Иванова – 11а клас – друг участник

Бианка Витанова – 9а клас – друг участник

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах