Училище с лице, училище за личности

Съобщение

За всички, които обичат думите, за тези, които приемат творческите предизвикателства

В чест на патрона на 125. СОУ и по повод на 60-годишния юбилей на училището се организира състезание по БЕЛ „Проф. Боян Пенев“ за учениците от втори до дванайсети клас на столичните училища.

Състезанието ще се проведе на 28. март 2015 година в сградата на 125. СОУ от 9.00 ч.

Участниците се разпределят в три възрастови групи:

II - IV клас;

V - VII. клас;

VIII - XII. клас.
Най-добрите работи във всяка възрастова група ще бъдат наградени:

I място – 150 лв.;

II място – 100 лв.;

III място - 50 лв.

РЕГЛАМЕНТ

1. ВРЕМЕТРАЕНЕ: Състезанието се провежда в рамките на:

  • 60 минути за учениците от ІI до ІV клас включително;
  • 90 минути за учениците от V до XII клас включително.

2. ФОРМАТ: Състезанието включва три модула за втора и трета възрастова група и два модула за първа, като са подготвени отделни изпитни варианти за учениците от II до VIII клас. Вариантът за учениците от трета възрастова група е един. Материалите за състезанието са групирани в три модула, както следва:

Първа възрастова група (II - IV клас):
Първи модул - четене с разбиране на тест;
Втори модул - творческа задача.

Втора възрастова група (V - VIII клас):
Първи модул- творческа задача;
Втори модул – редакция;
Трети модул – тест.

Трета възрастова група (IX –XII клас):
Първи модул - творческа задача
Втори модул – владеене на функционалните стилове на българския книжовен език
Трети модул – употреба на устойчиви словосъчетания.

Заявки за участие се приемат до 23. март 2015 г. в канцеларията на 125. СОУ – тел. 02/ 8759165.


ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Учениците, които ще участват в състезанието, трябва да се явят и заемат местата си в залата, в която са разпределени, не по-късно от 15 минути преди определения начален час на състезанието. Списъците с разпределението по зали ще бъдат обявени във входното фоайе на училището на 27.03.2015 г.

Изисквания за коректно протичане на състезанието: участниците:

  • Ползват син или черен химикал в писмените си работи;
  • Получават от квесторите допълнителни листове за чернова;
  • Изслушват инструктаж за работата върху тестовите задачи;
  • Попълват четливо данните (имена, клас, училище), отбелязани в началото на определено място;
  • Предават на квесторите попълнените тестове, без черновите.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах