Училище с лице, училище за личности

Материална база

В училището има 32 класни стаи и кабинети и 2 физкултурни салони. През последните години материалната база е ремонтирана изцяло – подменена е дограмата и вратите на цялата сграда, ремонтирани са всички класни стаи и стола на училището, подменено е цялото осветление в сградата, за да съответства на стандартите, направена е актова зала и музейна сбирка, създадени са три компютърни кабинети, 5 класни са ремонтирани и обзаведени по подходящ начин за занимални във връзка с целодневното обучение на учениците, ремонтирани са всички санитарни възли. Подменена е цялата училищна мебел. Реставрирани са стенни пана в учителската стая и във фоайета на сградата. В 125. СОУ има два уникални кабинети. Кабинетът по история, на чиито стени са създадени стенописи, които са интерпретация на паметни исторически образи, места, събития и личности и в който има малка музейна експозиция, в която могат да бъдат видени археологически находки от Неолита и Античността, предмети от бита на българина през Възраждането и Новото време. Кабинетът по биология, който е зеленият оазис на нашето училище и на чиято стена е нарисувано развитието на живите организми от появата им на Земята. В кабинета има голям аквариум за рибки и още много малки животинки. Извършените ремонти от 2006 година са за над 1 милион лева голяма част, от които са за сметка на бюджета на училището и на Училищно настоятелство „Хермес”, а останалите средства са отпуснати от Столична община.

Материална база - 001
Материална база - 002
Материална база - 003
Материална база - 004
Материална база - 005
Материална база - 006
Материална база - 007
Материална база - 008
Материална база - 009
Материална база - 011
Материална база - 012
Материална база - 013
Материална база - 014
Материална база - 015
Материална база - 016
Материална база - 007
Материална база - 018
Материална база - 019
Материална база - 020
Материална база - 021
Материална база - 022
Материална база - 023
Материална база - 024
Материална база - 025
Материална база - 026
Материална база - 027
Материална база - 028
Материална база - 029
Материална база - 030
Материална база - 031
Материална база - 032
Материална база - 033
Материална база - 034
Материална база - 035

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах