Училище с лице, училище за личности

Педагогически съветници

Основни дейности на педагогическите съветници в 125 СОУ „Проф.Боян Пенев”

Педагогически съветници в 125 СОУ

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

1. Диагностична дейност

 • изучаване на индивидуалните особености на учениците и диагностициране в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера
 • диагностика на когнитивните процеси на учениците
 • идентифициране на надарените ученици, както и учениците със специфични образователни потребности

Диагностиката в училище се провежда, за да се получи информация в каква насока е необходимо да се работи с ученика с цел неговото бъдещо развитие.

2. Психологическо консултиране:

Ученици

 • по проблеми свързани с тяхното поведение
 • по проблеми свързани с взаимоотношенията с родители, връстници, учители
 • във връзка с професионално ориентиране
 • по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации

Родители

 • по проблемите на взаимоотношенията с техните деца
 • личностно, интелектуално и поведенческо развитие на децата им
 • професионално ориентиране на децата им
 • взаимоотношения с училището като институция

3. Превантивна дейност

 • съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на учениците във всеки възрастов етап
 • превенция на зависимости към психоактивни вещества
 • превенция на училищния тормоз
 • превенция от отпадане от училище

4. Развиваща и корекционна дейност

 • активно подпомагане на учениците за преодоляването на проблеми в поведението им, в личностното и интелектуалното им развитие
 • разработване и прилагане съвместно с класните ръководители на корекционни програми за ученици с наложени наказания

ГРУПОВА РАБОТА

 • лекции, дискусии и презентации на теми, свързани с превенция на употреба на психоактивни вещества, агресия, насилие, тормоз, кибертормоз, трафик на хора и сексуално възпитание
 • прожектиране на филми във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества, кибертормоз и трафик на хора
 • обучение за развитие на социални умения и правене на социални избори
 • тренинги и дискусии с учениците по актуални теми за съответната възраст и потребности
 • ролеви игри за преодоляване на междуличностни конфликти и сплотяване на класа

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах